„Vieningo Kauno“ komandos inicijuoti darbai

Suplanuoti
Įgyvendinti / tęsiami
Rodyti daugiau

Prioritetai

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO „VIENINGAS KAUNAS“ 2019–2022 M.  PRIORITETAI

Prieš ketverius metus „Vieningo Kauno“ komanda savo programoje kėlė tikslą – „Budinkim Kauną“. Niekas nedrįs ginčytis, kad kelis dešimtmečius snaudęs miestas aktyvių miestiečių, investuojančio verslo dėka pabudo! Ketverius metus gyvenome apsupti „Kaunas tvarkosi“ ženklais.

Miestą pabudinę ir miesto bendruomenę, verslą uždegę pozityvumu, tikime, kad dabar atėjo laikas Kauno augimui.

Tam, kad mūsų visų vizija – Kaunas LAISVAS, ŠVIESUS, SVEIKAS, KLESTINTIS ir UNIKALUS – taptų tikrove, vieningai įsipareigojame kauniečiams įgyvendinti šią mūsų rinkiminę programą.

 

AUGANTIS KAUNAS – ŠVIESUS MIESTAS!

Kultūros iniciatyvų ir gyventojų aktyvumo skatinimas

Kauno tapimas Europos kultūros sostine 2022, gausėjantis kultūros renginių skaičius, gyventojų pamėgtos kultūros įstaigos ir festivaliai rodo, kad miestiečiai yra kūrybingi ir iniciatyvūs. Todėl įsipareigojame:

 • Sėkmingai ir skaidriai įgyvendinti Kauno – Europos kultūros sostinės 2022 programą.
 • Remti kūrybines iniciatyvas toliau įgyvendinant programas „Kauno akcentai“ ir „Iniciatyvos Kaunui“.
 • Užtikrinti savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybę.

 

Švietimo paslaugų kokybės gerinimas

Siekiant užtikrinti kuo geresnę švietimo paslaugų kokybę optimizuojamas mokyklų tinklas, plečiamas ikimokyklinių įstaigų tinklas. Tik kūrybingumą ugdančioje aplinkoje užaugęs ir gyvenantis žmogus gebės kurti ir būti sumanios visuomenės dalis. Todėl įsipareigojame:

 • Tęsti pradėtą Kauno miesto mokyklų ir darželių infrastruktūros ir materialinės bazės gerinimą.
 • Pritraukti ir motyvuoti kompetentingus pedagogus ir mokyklų vadovus siekiant, kad Mokytojo profesija Kaune taptų prestižine.
 • Reformuoti neformalaus ugdymo sistemą Kaune, sprendžiant vaikų popamokinio užimtumo problemą.

 

Kaunas – akademinis miestas

Neatsiejama miesto dalis – profesūra ir studentai. Tik nuolat tobulėjantis žmogus geba kurti, drąsiai priimti iššūkius ir prisidėti prie miesto bei visuomenės klestėjimo. Todėl įsipareigojame:

 • Stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir Kauno universitetų.
 • Skatinti kauniečių mokymąsi visą gyvenimą.
 • Siekti, kad Kaunas taptų Nr. 1 pasirinkimu studijuoti ar siekti mokslininko karjeros.

 

AUGANTIS KAUNAS – LAISVAS MIESTAS!

Efektyvus miesto valdymas

Efektyvinant miesto valdymą privaloma tęsti pažangios vadybos diegimą ir nuolat peržiūrėti vykstančius procesus. Taip Kaunas taps laisvas nuo biurokratizmo. Todėl įsipareigojame:

 • Toliau didinti savivaldybės darbuotojų kompetenciją ir teikiamų paslaugų kokybę bei jų prieinamumą.
 • Vystyti pažangią vadybą viešojo sektoriaus valdyme (veiklos rodikliai, projektų valdymas, atskaitomybė).
 • Sėkmingai vystant „Mano Kaunas“ projektą plėsti viešųjų paslaugų prieinamumą miestiečiams vieno langelio principu.

 

Atvirumo ir skaidrumo didinimas

Depolitizavus miesto ir jo įmonių veiklą privalu siekti pritraukti ambicingus vadovus ir užtikrinti skaidrumą įmonių veikloje. Todėl mes įsipareigojame:

 • Tęsti viešųjų pirkimų bei miesto finansinių rodiklių viešinimą ir skaidrumą.
 • Didinti savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymo profesionalumą.
 • Stiprinti visuomeninių komisijų, grupių įtraukimą į aktualių miesto klausimų sprendimą.
 • Skaitmenizuoti ir atverti savivaldybės ir jos įstaigų paslaugų duomenis.

 

Bendruomeniškumo ir savivaldos vystymas

Kasmet mieste atsiranda vis daugiau iniciatyvų. Jų sėkmingas įgyvendinimas praturtina miestiečių gyvenimą. Todėl mes sieksime:

 • Įtraukti pasaulio kauniečius kurti ir veikti Kaunui.
 • Remti akademinės, kultūros ir verslo bendruomenių iniciatyvas miestiečiams.

 

AUGANTIS KAUNAS – KLESTINTIS MIESTAS!

Draugiška verslui ir investicijoms aplinka

Sumažinus ir paspartinus nuo miesto priklausančias biurokratines procedūras, proaktyviai pritraukiant investuotojus, skatinant verslumą mieste sukūrėme prielaidas Kaunui tapti viena patraukliausių vietų Lietuvos ir užsienio investuotojams. Todėl įsipareigojame:

 • Skatinti aukštos pridėtinės vertės verslo kūrimąsi mieste.
 • Stiprinti sėkmingą „Kaunas IN“ veiklą, formuojant Kauno, kaip patraukliausio regiono, įvaizdį.
 • Įgyvendinti viešosios ir privačios partnerystės iniciatyvas.
 • Sukurti Kauno mieste paslaugų paketą investuotojų ir darbuotojų iš užsienio šeimoms.
 • Toliau vystyti „Kauno Startuolių“ programą.

 

Kaunas – Lietuvos logistinis centras

Kaunas turi unikalias sausumos, oro ir geležinkelio transporto jungtis, todėl gali  tapti neginčijamu strateginiu šalies transporto ir logistikos centru. Kad taip įvyktų, turime užtikrinti miesto teritorijoje vykstančių stambių infrastruktūrinių projektų sėkmingą ir greitą įgyvendinimą. Todėl įsipareigojame:

 • Bendradarbiaujant su Lietuvos automobilių kelių direkcija ir LR Vyriausybe sėkmingai įgyvendinti Islandijos plento rekonstrukciją.
 • Bendradarbiaujant su „Lietuvos geležinkeliais“ tęsti sklandų „Rail Baltica 2“ projekto įgyvendinimą miesto teritorijoje.
 • Skatinti tarptautinio Kauno oro uosto augimą. Gerinti susisiekimą tarp Kauno oro uosto ir miesto.

 

AUGANTIS KAUNAS – SVEIKAS MIESTAS!

Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas ir naudojimas

Kadangi mažas fizinis aktyvumas yra viena iš pagrindinių ligų priežasčių, per paskutinius metus buvo atlikta ir vykdoma eilė sporto infrastruktūros įrengimo darbų. Turime pasiekti, kad kauniečiai ja aktyviai naudotųsi. Todėl siekdami skatinti miestiečių fizinį aktyvumą įsipareigojame:

 • Įdiegti vaikų popamokinės veiklos krepšelių sistemą ir skatinti privačią iniciatyvą, kad kuo daugiau vaikų užsiimtų sporto veikla.
 • Skatinti miestiečius naudotis sukurta sporto infrastruktūra, stadionais, salėmis, parkais ir kt. Tęsti „Judėk sveikai“ iniciatyvą.
 • Sėkmingai įgyvendinti didžiuosius Kauno miesto sporto objektų projektus: S. Dariaus ir S. Girėno stadionas, Lampėdžių irklavimo bazė, Kauno sporto halė, Lengvosios atletikos maniežas, Ledo arena ir kt.

Kauno miesto gyventojų sveikatinimas

Daugelis gydymo įstaigų ir miestiečių vis dar daugiau dėmesio skiria gydymui nei sveikatinimui ir sutrikimų prevencijai, o susidūrę su sveikatos problemomis skundžiasi prastu paslaugų prieinamumu ir netinkama kokybe. Todėl mes įsipareigojame:

 • Skatinti sveiką miestiečių gyvenseną įgyvendinant prevencines programas.
 • Didinti VšĮ Kauno miesto poliklinikos, Kauno visuomenės sveikatos biuro ir kitų savivaldybės sveikatos įstaigų paslaugų kokybę bei gerinti jų prieinamumą.

 

Socialinės atskirties mažinimas

Socialinės atskirties problemos vis dar kankina mūsų valstybę. Per paskutinius metus inicijavome daug pokyčių socialinėje sferoje mieste, siekdami mažinti socialinę atskirtį ir didinti reikiamų paslaugų prieinamumą. Tačiau tai išlieka vienu didžiausių iššūkių, todėl įsipareigojame:

 • Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir spektrą, stiprinant savivaldybės įstaigų ir NVO sektoriaus veiklas.
 • Tęsti vaikų globos įstaigų reformą ir skatinti kauniečius tapti globėjais.
 • Sukurti Kauno senjorams orią gyvenimo aplinką: užtikrinti socialinį užimtumą, kultūrinį aktyvumą ir sveikatinimą.
 • Tęsti infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems darbus Kauno mieste ir remti iniciatyvas, kurios skatina neįgaliųjų integraciją į visuomenę.

 

AUGANTIS KAUNAS – UNIKALUS MIESTAS!

Miesto tapatybės ir unikalumo puoselėjimas

Kauno miestas turi unikalią gamtinę ir architektūrinę tapatybę. Siekiant išsaugoti, išryškinti ir auginti jo unikalumą, turime puoselėti vertingą paveldą bei unikalią gamtinę aplinką. Todėl įsipareigojame:

 • Bendradarbiauti ir įgyvendinti bendras turizmo plėtros iniciatyvas su viešbučių ir turizmo paslaugų sektoriumi.
 • Atverti paupių erdves miestiečiams, sukuriant tinkamą laisvalaikio ir susisiekimo infrastruktūrą. Sėkmingai užbaigti pradėtus Kauno marių uosto ir Lampėdžių irklavimo bazės projektus.
 • Įveiklinti ir atverti miesto bendruomenei ir turistams unikalią Kauno tvirtovę (fortų sistemą) ir išnaudoti vertingą architektūrinį fortų paveldą turizmo skatinimui.
 • Sėkmingai įgyvendinti Kauno modernistinės architektūros pastatų patekimą į UNESCO paveldo sąrašą ir užtikrinti šių pastatų panaudojimą. Įveiklinti S. Dariaus ir S. Girėno oro uostą.
 • Tęsdami sėkmingą Kauno paveldotvarkos programą toliau puoselėti ir atskleisti Kauno senamiesčio ir Žaliakalnio architektūrinį ir gamtinį lobyną.

 

Saugi, švari ir jauki miesto aplinka

 Laisvalaikiui pritaikyta, švari ir saugi aplinka itin svarbi kiekvienam miestiečiui kalbant apie gyvenimo kokybę mieste. Todėl mes įsipareigojame:

 • Toliau rekonstruoti ir prižiūrėti parkus, kad jie taptų pagrindinėmis miestiečių laisvalaikio erdvėmis.
 • Sukurti saugią gyvenamą aplinką užtikrinant daugiabučių kiemų ir pėsčiųjų takų apšvietimą, bei plėtoti vaizdo stebėsenos sistemas mieste.
 • Vystyti atliekų rūšiavimo infrastruktūrą ir skatinti gyventojus rūšiuoti buitines atliekas.

 

Darni ir moderni susisiekimo sistema

Patogus ir draugiškas aplinkai judėjimas mieste – tikslas ir iššūkis daugeliui Europos miestų. Miesto susisiekimo sistema privalo tapti saugi ir patogi. Miestas turi tapti vis draugiškesnis pėstiesiems, dviračiams ir viešajam transportui. Todėl įsipareigojame:

 • Paruošti Kauno miesto Darnaus judumo planą ir įgyvendinti numatytas priemones. Įgyvendinti eismo saugumo programą.
 • Tobulinti viešojo transporto sistemą ir gerinti transporto priemonių kokybę, didinant miestiečių susisiekimo galimybes.
 • Spręsti parkavimo ir visuomeninės paskirties objektų pasiekiamumo problemas.
 • Toliau vystyti sėkmingus „Like Bike“ ir dviračių dalijimosi sistemos projektus, vystyti ir plėsti dviračių takų infrastruktūrą.

KANDIDATO Į MERUS VISVALDO MATIJOŠAIČIO PROGRAMA

Kokį Kauną atsimename iš jo nuosmukio laikų? Pilką, apleistą, nedrąsų, praradusį pasitikėjimą savimi. Norėdami pabudinti šį puikų, bet apsnūdusį miestą, su būriu aktyvių kauniečių 2010 metais įkūrėme visuomeninę organizaciją „Vieningas Kaunas“. 2015 metais kauniečiai išreiškė pasitikėjimą mūsų komanda ir mums patikėjo atsakomybę už Kauno ateitį.

Koks Kaunas yra šiandien? Visų pirma, tai yra miestas, į kurį kiti žiūri su pagarba. Miestas, kurio žmonės žodžius „aš esu iš Kauno“ pagaliau sako su pasididžiavimu. Kaunas šiandien yra miestas, kurio ateitimi tiki tiek jo žmonės, tiek ir verslas. O šis tikėjimas virsta didžiulėmis investicijomis, naujomis gamyklomis, verslo centrais ir naujomis darbo vietomis.

Kad galėtų pakilti iš pelenų, Kaunui pirma reikėjo išsikuopti. Tam buvo skirtas miesto kursas „Kaunas tvarkosi“. Dabar šį etapą keičia augimo laikotarpis. Kaunas virsta moderniu, europietišku miestu, išsiskiriančiu ne tik tvarka, bet ir patogumu gyventi.

Žvelgiant į artimiausią ateitį, Kaune iškils keli labai svarbūs akcentai, būdingi visiems moderniems vakarų Europos miestams. Tai – stadionas, kurio statybos sėkmingai vyksta, mokslo muziejus Nemuno saloje ir M. K. Čiurlionio koncertų centras kitame upės krante. Nemuno sala taps šiuolaikinio XXI a. Kauno miesto naujuoju centru.

Pokyčiai Kaune yra įgavę labai gerą pagreitį. Bet tai – tik pradžia. Visi augantys miestai turi šansą suklestėti. O Kaunas neturi teisės praleisti šito šanso. Kartu su komanda jaučiame atsakomybę už tai, kad ši galimybė virstų realybe. „Vieningo Kauno“ komanda antrą kartą mane iškėlė kandidatu į Kauno merus. Man, visų pirma, tai yra didžiulė atsakomybė prieš savo komandą ir visus kauniečius.

Tačiau meras be savo komandos miesto taryboje būtų tik formalus miesto vadovas. Tokiu būti nemoku ir nenoriu. Kad ir kur dirbtum, realius pokyčius gali padaryti tik turėdamas stiprią komandą. Todėl kviečiu palaikyti „Vieningo Kauno“ kandidatus į miesto tarybą. Tęskime miesto atgimimą!

 

Komanda

1. Visvaldas Matijošaitis

 • Kauno miesto meras

2. Prof. Jonas Audėjaitis

 • Kauno miesto tarybos narys
 • VDA Kauno fakulteto dekanas

3. Doc. dr. Jūratė Elena Norvaišienė

 • Kauno miesto tarybos narė
 • Kauno miesto garbės pilietė
 • Sportinių šokių klubo „Sūkurys“ vadovė

4. Benjaminas Želvys

 • Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas

5. Ramunė Bičkauskienė

 • Kauno miesto tarybos narė
 • UAB „Vičiūnų grupė“ administravimo vadovė

6. Andrius Palionis

 • Kauno miesto mero pavaduotojas

7. Dr. Rasa Šnapštienė

 • Kauno miesto mero pavaduotoja

8. Dainius Matijošaitis

 • Kauno miesto tarybos narys
 • UAB „Vičiūnų grupė“ pardavimų ir marketingo vystymo vadovas

9. Mantas Jurgutis

 • Kauno miesto tarybos narys
 • VDU „Verslumo akademijos“ direktoriaus pavaduotojas
 • Baltijos miestų sąjungos viceprezidentas

10. Šarūnas Matijošaitis

 • Vičiūnų įmonių grupės vadovas

11. Dr. Donatas Večerskis

12. Konstantinas Pesenka

 • Advokatų kontoros „Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai“ advokatas
 • „Kauno vandenys“, „Stoties turgus“ valdybų narys

 

13. Vilius Šiliauskas

 • Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius

14. Doc. dr. Visvaldas Varžinskas

 • Kauno miesto tarybos narys
 • KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro direktorius

15. Jaunius Ramoška

 • UAB „Gerovė“ vadovas

16. Ingrida Visockienė

 • Kauno miesto tarybos narė
 • Europos motociklų federacijos viešųjų reikalų komisijos narė

17. Rosvydas Marcinkevičius

 • UAB „Prekybos miestelis URMAS“ teisininkas

18. Rimantas Lekavičius

 • Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovo pavaduotojas

19. Saulius Vilius Bartaška

 • Kauno miesto tarybos narys
 • Individuali atlikėjo veikla

20. Karolis Stirbys

 • Kauno miesto tarybos narys
 • UAB „EIRIGITA“ plėtros ir administracijos direktorius
 • Asociacijos „Aktyvistai“ vadovas

21. Simas Sirtautas

 • Mero padėjėjas

22. Inga Juodeškienė

 • Kauno miesto tarybos narė
 • Kauno m. sporto mokyklos „Startas“ trenerė
 • Olimpietė, lietuvos rekordininkė
 • Olimpinės rinktinės trenerė
 • Projekto „Judėk sveikai“ iniciatorė

23. Ramūnas Širvys

 • Advokatų profesinės bendrijos „JurisConsultus“ advokatas, savininkas
 • UAB „Kauno autobusai“ ir „Stoties turgus“ valdybų narys

24. Gitana Jasėnienė

 • Akademinės kredito unijos administracijos vadovė ir valdybos narė
 • Jungtinės centrinės kredito unijos valdybos narė

25. Saulius Kromalcas

 • UAB  „Modulit Solution“ regiono pardavimo vadovas
 • Miniboss Business school projektų vadovas, lektorius

26. Inga Kumetienė

 • Projektų vystymo konsultantė

27. Tomas Žebuolis

 • UAB  „Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras“ vystymo direktorius
 • Visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ valdybos narys
 • Asociacijos „Žemųjų Šančių bendruomenė“ bendrasteigėjas

28. Ingrida Lapėnaitė-Krasnickė

 • UAB  „Dentist Team“ vadovė
 • Gydytojų odontologų draugijos narė
 • Lietuvos odontologų ortopedų draugijos narė

29. Mindaugas Stulgis

 • UAB  „Helisota“ tiekimo departamento vadovas

30. Ligita Valalytė

 • Užimtumo tarnybos direktorė

31. Saulius Kavaliauskas

 • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narys

32. Karolina Žekaitė

 • UAB „SDG“ Mokymo departamento direktorė
 • Sektorinio profesinio komiteto prie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pirmininko pavaduotoja

33. Dr. Marius Lanskoronskis

 • Ekspertas aukštojo mokslo, žmogiškųjų išteklių formavimo politikos, mokslo-verslo bendradarbiavimo ir makroekonomikos klausimais

34. Solveiga Gvidona Dambrauskaitė

 • VšĮ „KET ekspertai“ direktorė
 • Dviračių žygių po Kauną organizatorė
 • UAB „SDG akademija“ vairavimo mokytoja
 • Karė savanorė
 • „Minam kartu“ klubo įkūrėja

35. Giedrius Kazlauskas

 • UAB „Mato baldai“ vadovas

36. Tomas Bacys

 • UAB „Pigu perku“ vadovas
 • Klaipėdos universiteto doktorantas

37. Viktorija Mačiūnė

 • Programuotoja
 • KTU ALUMNI asocijuota narė
 • Projekto ,,Women go Tech“ dalyvė

38. Doc. Aurelijus Kazys Zuoza

 • LSU docentas
 • Lietuvos tinklinio federacijos vykdomojo komiteto narys
 • Kauno tinklinio klubo „Svaja“ vadovas

39. Ernestas Belevičius

 • UAB „Ego Master“ vadovas

40. Rugilė Rukšėnaitė

 • Individuali veikla meno, kūrybos ir švietimo srityse

41. Vilius Vaitkevičius

 • VšĮ  „Sporto spalvos“ direktorius
 • „Vieningo Kauno“ krepšinio komandos vadovas

42. Dr. Kęstutis Morkūnas

 • Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) investicinio inovacijų skatinimo tinklo EIT InnoEnergy atstovybės Lietuvoje vadovas

43. Mindaugas Šimkus

 • Vičiūnų įmonių grupės ekonomikos vadovas
 • „Kauno Švara“ ir „Kauno vandenys“ valdybų narys

Rodyti daugiau

#VieningasKaunas

2019 Vasario 22

Žiemos sportas Kaune vis labiau populiarėja, todėl inicijavome naujos ledo arenos statybą. Viena iš dviejų aikščių bus skirta tren ...


Notice: Trying to get property of non-object in /home/vieningask/domains/vieningaskaunas.lt/public_html/wp-content/themes/vkaunas/parts/facebook.php on line 82


Notice: Trying to get property of non-object in /home/vieningask/domains/vieningaskaunas.lt/public_html/wp-content/themes/vkaunas/parts/facebook.php on line 83

2019 Vasario 22

#Karolis_Stirbys: Prieš ketverius metus gavus daugybės kauniečių balsų, teko garbė darbuotis Kauno miesto tarybos nariu ir dirbti ...


Notice: Trying to get property of non-object in /home/vieningask/domains/vieningaskaunas.lt/public_html/wp-content/themes/vkaunas/parts/facebook.php on line 82


Notice: Trying to get property of non-object in /home/vieningask/domains/vieningaskaunas.lt/public_html/wp-content/themes/vkaunas/parts/facebook.php on line 83

2019 Vasario 21

Mes tikime savo miesto ir Lietuvos komanda! ...


Notice: Trying to get property of non-object in /home/vieningask/domains/vieningaskaunas.lt/public_html/wp-content/themes/vkaunas/parts/facebook.php on line 82


Notice: Trying to get property of non-object in /home/vieningask/domains/vieningaskaunas.lt/public_html/wp-content/themes/vkaunas/parts/facebook.php on line 83

2019 Vasario 21

Kaunas garsus savo kultūra ir čia nuolat vykstančiais kultūriniais procesais. Tačiau kultūros erdvės daug metų nematė investicijų, ...


Notice: Trying to get property of non-object in /home/vieningask/domains/vieningaskaunas.lt/public_html/wp-content/themes/vkaunas/parts/facebook.php on line 82


Notice: Trying to get property of non-object in /home/vieningask/domains/vieningaskaunas.lt/public_html/wp-content/themes/vkaunas/parts/facebook.php on line 83

Rinkimų agitacija