Privatumo politika

Privatumo politika

 • Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas: interneto svetainės https://vieningaskaunas.lt  (toliau – Interneto svetainė) lankytojams; visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ (toliau – Organizacija) nariams; asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Organizacijos socialinės žiniasklaidos paskyrose; kandidatams, dalyvaujantiems Organizacijos atrankose; asmenims, dalyvaujantiems Organizacijos renginiuose; asmenims, kurie kreipiasi į Organizaciją.

 • Apie Organizaciją

Visuomeninė organizacija „Vieningas Kaunas“, juridinio asmens kodas 302514601, registruotos buveinės adresu V. Krėvės pr. 97, Kaunas, duomenys apie Organizaciją kaupiami ir saugojami VšĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas kaunas@vieningaskaunas.lt; tel. Nr. 8 688 39532. Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai el. paštas kaunas@vieningaskaunas.lt; tel. Nr. 8 688 39532.

 • Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Organizacijos apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, adresą, IP adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kurią apie Jus Organizacija renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Organizacija nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria Organizacija susipažįsta Jums susisiekus su Organizacija socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Organizacijos socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

 • Kaip Organizacija renka bei naudoja Jūsų asmens duomenis

Organizacijai yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais apie:

 • Organizacijos narius;
 • asmenis, kurie turi sutartinių santykių su Organizacija;
 • asmenis, kurie sutinka gauti Organizacijos rinkodaros medžiagą;
 • su Organizacija susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Organizaciją per Organizacijos paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenis, kurie dalyvauja Organizacijos renginiuose;
 • kandidatus į Organizacijos narius;
 • kandidatus į darbo vietą;
 • asmenis, pateikusius pasiūlymus Internetinėje svetainėje.

 

 • Narystė Organizacijoje

Mes renkame ir tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas, išsilavinimas, specialybė, informacija apie darbinę patirtį, patirtis visuomeninėje veikloje, gebėjimai, kompetencijos, nuotrauka) dalyvavimo atrankoje į Organizacijos narius vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums pateikdami savo asmens duomenis ir su dalyvavimu atrankoje susijusią informaciją.

Jei nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo tapti organizacijos nariu.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai narių atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai bus sudaryti susitarimai su atrankoje dalyvavusiais Organizacijos nariais.

Organizacija tvarko tokius savo narių asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas, išsilavinimas, specialybė, informacija apie darbinę patirtį, patirtis visuomeninėje veikloje, gebėjimai, kompetencijos, nuotrauka, su dalyvavimu Organizacijos veikloje susijusi informacija, narystės faktas. Šiame punkte nurodyti duomenys yra būtini Organizacijos veikloje. Šiuos duomenis tvarkysime tol, kol Jūs būsite Organizacijos nariais, nebent įstatymai ar ši Privatumo politika nustato kitus terminus. Įstatymai taip pat gali numatyti atvejus, kai Jūsų duomenys privalės būti saugomi ilgiau. Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu narystės Organizacijoje patvirtinimo ir administravimo tikslu.

 • Duomenys apie sutarčių kontrahentus

Jei mes turime su Jumis sutartinių santykių (išskyrus darbo ir narystės), mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: vardą; pavardę; telefoną; elektroninio pašto adresą; duomenis, kuriuos gausime vykdant sutartį; mokėjimų duomenis. Duomenys bus tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu, siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį. Šie duomenys bus tvarkomi 10 metų ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos. Šiame punkte nurodyti duomenys yra būtini tinkamam sutarčių vykdymui.

 • Tiesioginė rinkodara

Tiesioginė rinkodara vykdoma asmenų, kurie yra sulaukę 14 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu.

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Organizacijos veiklą, elektroninio ryšio priemonėmis siųsime pasiūlymus dėl Organizacijos vykdomos veiklos, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie Organizaciją, pranešime Organizacijos naujienas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų sutikimu Organizacija tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų), gimimo data, miestas, lytis (duomenys pateikiami pasirinktinai).

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami  1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pranešdami apie tai Organizacijos elektroniniu paštu kaunas@vieningaskaunas.lt.

 • Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Organizacija. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, susirašinėjimo tekstą bei pateiktą medžiagą (nuotrauką).

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus ir terminą iki ateinančios sausio 15 dienos, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai ar kai duomenų reikia apginti Organizacijos teisėtus interesus esant ginčui.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.

 • Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Šiuo metu slapukų nenaudojame.

 • Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime paskyrą socialiniame tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 • Pasiūlymų administravimas

Lankydamiesi mūsų Internetinėje svetainėje galite teikti pasiūlymus. Šių pasiūlymų administravimo tikslu, Jūsų sutikimo pagrindu, tvarkysime Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, pasiūlytos idėjos turinys.

Pasiūlymų administravimo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime 5 metus ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos.

 • Dalyvavimas Organizacijos renginiuose

Registruodami Jus į Organizacijos renginius, esant Jūsų sutikimui, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Elektroninio pašto adresas, pavardė, telefono numeris, vardas. Šiuos duomenis saugosime 30 dienų po renginio pabaigos.

Organizacijos veiklos viešinimo tikslu, esant Jūsų sutikimui, tvarkysime Jūsų duomenis: nufotografuotas ir/ar nufilmuotas atvaizdas, vardas, pavardė, pareigos.

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Organizacijos renginius. Mes įsipareigojame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Organizacijos socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Organizacija neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 5 metus po renginio ir terminą iki ateinančios sausio 15 dienos.

 • Darbas Organizacijoje

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Pasibaigus darbuotojų atrankai ir Jums neišreiškus atskiro sutikimo dėl tolimesnio Jūsų pateiktų duomenų naudojimo, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

 • Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams ar paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti kontaktiniu elektroniniu paštu, nurodytu šioje Privatumo politikoje, nurodant „Pageidauju gauti informaciją iš Organizacijos apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 • Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 • Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: kaunas@vieningaskaunas.lt.

Organizacijos nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams. Organizacija atsisakys įgyvendinti šias Jūsų teises tik teisės aktuose numatytais atvejais.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: kaunas@vieningaskaunas.lt.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: kaunas@vieningaskaunas.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.
 • Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu kaunas@vieningaskaunas.lt. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).

 • Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.) atliekamus mūsų Interneto svetainėse. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu pašto adresu kaunas@vieningaskaunas.lt. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 • Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

PRISIJUNK PRIE MŪSŲ Komandos!

ideja

Dalinkis geriausiomis idėjomis vardan Kauno

ideja

Būk aktyviausios Kauno visuomeninės organizacijos dalimi

ideja

Dalyvauk mūsų organizacijos renginiuose