Apie mus

 

„Vieningas Kaunas“ – viena didžiausių visuomeninių organizacijų, vykdanti visuomeninę veiklą ir vienijanti aktyvius, atsakingus kauniečius, kuriems rūpi Kauno miesto gerovė.

Visuomeninė organizacija savo veiklą pradėjo vykdyti nuo 2010 m. rugsėjo 7 d.

MISIJA

Vienydami geranoriškus ir aktyvius piliečius, realiais darbais geriname Kauno socialinę, kultūrinę bei ekonominę situaciją.

VIZIJA

Atvira ir atsakinga visuomeninė organizacija, kurianti darnią Kauno miesto gerovę.

ORGANIZACIJOS VERTYBĖS

Pilietiškumas – mes aktyviai prisidedame prie geresnės visuomenės kūrimo.

Profesionalumas – mes siekiame progreso pasitelkdami visų sričių praktikus, ekspertus, kurių autoritetas bei patirtis kuria pridėtinę vertę Kaunui.

Atsakomybė – mes jaučiame atsakomybę už savo žodžius ir darbus.

Atvirumas – mes esame atviri pokyčiams, naujovėms ir visiems organizacijos vizijos įgyvendinimo siekiantiems žmonėms.

Unikalumas – mes vertiname kiekvieną narį ir jo idėjas.

STRATEGINIAI TIKSLAI 2016-2020 M.

 • Miestiečių aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas.
 • Dinamiškos ir atviros organizacijos vystymas.
 • Patrauklaus gyventi miesto kūrimas.

UŽDAVINIAI

Miestiečių aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas

 • Kauno organizacijų ir bendruomenių bendradarbiavimo skatinimas.
 • Sąmoningo ir iniciatyvaus žmogaus ugdymas.
 • Aktyvus dalyvavimas savivaldoje.

Dinamiškos ir atviros organizacijos vystymas

 • Organizacijos narių plėtra.
 • Organizacijos komunikacijos stiprinimas.
 • Aktyvi darbo grupių veikla.

Patrauklaus gyventi miesto kūrimas

 • Tvarus, augantis miestas.
 • Miesto įvaizdžio gerinimas.
 • Kokybiškos aplinkos sukūrimas.

SIMBOLIS

 

Ąžuolas simbolizuoja ilgaamžiškumą ir nepalaužiamą stiprybę, todėl tikime, kad šios savybės padės visuomeninei organizacijai „Vieningas Kaunas“ įgyvendinti savo tikslus ir numatytą misiją.

Valdybos nariai:

 1. Visvaldas Matijošaitis – organizacijos valdybos pirmininkas
 2. Andrius Palionis – organizacijos direktorius
 3. Prof. Jonas Audėjaitis
 4. Grantas Pažėra
 5. Haroldas Nevidauskas
 6. Doc. dr. Visvaldas Varžinskas
 7. Ingrida Stankevičienė
 8. Tomas Žebuolis

Visuomeninė organizacija „Vieningas Kaunas“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas:

 • rūpintis Kauno miesto gerove, spręsti su savivalda susijusias problemas ir kurti geresnį Kauną.
 • suteikti galimybę miesto bendruomenės nariams, savo sričių profesionalams, dirbti kartu Kauno miesto labui.
 • dalyvauti tvarkant įstatymų nustatytus savivaldybių vietos reikalus.
 • siekti konstruktyvios partnerystės tarp miestiečių ir valdžios.
 • ieškoti ir išgryninti geriausius kandidatus į Kauno miesto savivaldybės tarybą.
 • remti kandidatus į Savivaldybės tarybą.

Visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ įstatai

 

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO „VIENINGAS KAUNAS“ 2015 – 2019 m.  PRIORITETAI

„Vieningas Kaunas“ – viena aktyviausių visuomeninių organizacijų,  vykdanti visuomeninę veiklą ir vienijanti kompetentingus ir atsakingus kauniečius, kuriems rūpi Kauno miesto gerovė.

Jau daugelį metų Kauno miestui niekaip nepavyksta pabusti iš jį apėmusio sąstingio, todėl visuomeninė organizacija „Vieningas Kaunas” turi bundančio Kauno viziją: Kaunas – tai LAISVAS, ŠVIESUS, SVEIKAS, KLESTINTIS ir UNIKALUSmiestas, kuriame verta dirbti, prasminga mokytis ir gera gyventi.

Budinkim Kauną – miestas taps ŠVIESUS!

Kultūros iniciatyvų skatinimas:

Kauno savivaldybė palaiko tik tas kultūros iniciatyvas, kurios jau seniai patikrintos laiko ir puikiai geba išlaikyti pačios save. Tuo tarpu naujoms kūrybingoms idėjoms vietos miesto kultūros programose beveik nėra. Todėl siūlome:

 • Palaikyti jaunimo kūrybinių verslų vystymąsi.
 • Vystyti meną viešosiose erdvėse, įtraukiant bendruomenių gyventojus.
 • Tinkamai pasirengti Kauno – Europos kultūros sostinės metams.

Švietimo paslaugų kokybės gerinimas:

Paslaugų kokybė ikimokyklinėse įstaigose pakankamai aukšta, tačiau jų prieinamumas labai prastas ir turi skaudžias pasekmes visuomenei. Tik kūrybingumą ugdančioje aplinkoje užaugęs ir gyvenantis žmogus gebės kurti ir būti sumanios visuomenės dalis. Todėl siūlome:

 • Užtikrinti galimybę rinktis pageidaujamą ikimokyklinę ir bendrojo ugdymo ugdymo įstaigą, užtikrinant neformalaus švietimo prieinamumą bei įvairovę.
 • Skatinti ugdymo institucijų ir jų bendruomenių atvirumą pokyčiams bei kūrybiškam mokymuisi.
 • Stiprinti akademinės bendruomenės įsitraukimą į miesto gyvenimą ir savivaldą, kad absolventai norėtų likti gyventi mieste, kurį jie drauge kuria.

Socialines problemas sėkmingai sprendžiančių iniciatyvų skatinimas:

Kauniečių neramina tai, kad šiuo metu socialinė atskirtis mažinama tik dalijant pašalpas, neužtikrinant pakankamai kokybiškų paslaugų socialiai jautrioms grupėms (žmonėms turintiems negalią, garbaus amžiaus kauniečiams, socialinę atskirtį patiriantiems). Į visuomenę sunkiai integruojami socialiai pažeidžiami nepilnamečiai, didėja globos namuose augančių vaikų atskirtis. Būtina imtis kompleksiškų šios problemos sprendimo būdų. Todėl siūlome:

 • Vykdyti prevencines veiklas, skirtas užkardyti žalingus įpročius, nusikaltimų augimą bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų nepilnamečių integraciją į visuomenę.
 • Palaikyti žmonių su negalia poreikius tenkinančių ir socialinę atskirtį mažinančių institucijų veiklą, plėtoti savanorystę užtikrinant kokybiškas paslaugas socialiai jautrioms gyventojų grupėms.
 • Viešąsias miesto erdves ir paslaugas pritaikyti žmonių turinčių negalią poreikiams.

Budinkim Kauną – miestas taps LAISVAS!

Efektyvus miesto valdymas:

Kauno miesto valdymas nėra veiksnus ir efektyvus, savivaldybėje per daug biurokratijos, todėl siūlome:

 • Užtikrinti savivaldybės darbuotojų kompetenciją ir teikiamų paslaugų kokybę bei jų prieinamumą.
 • Optimizuoti biurokratinį aparatą.
 • Padėti bendruomenėms greičiau įgyvendinti lokalias iniciatyvas.

Korupcijos prevencija:

Miestiečiai nepasitiki administracija, savivaldybės įmonės tampa partijų bastionais, o visoje savivaldybėje įsitvirtino partivaldos sistema. Mes siūlome:

 • Didinti viešųjų pirkimų bei miesto finansinių rodiklių viešumą ir skaidrumą.
 • Depolitizuoti savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymą.
 • Stiprinti visuomeninių komisijų, grupių įtraukimą į miesto aktualių klausimų sprendimą.

Pilietiškumo ir savivaldos vystymas:

Kaunas, kadaise buvęs laisvės ir kultūros Lietuvos simboliu, prarado savo laisvę –  miestiečiai negali įgyvendinti savo iniciatyvų, nebenori čia kurti, studijuoti ir likti gyventi. Todėl siūlome:

 • Skatinti pasaulio kauniečius kurti ir veikti Kaunui.
 • Remti akademinės, kultūros ir verslo bendruomenių iniciatyvas miestiečiams.
 • Plėtoti E-savivaldą

Budinkim Kauną – miestas taps KLESTINTIS!

Draugiška verslui ir investicijoms aplinka:

Kauno savivaldybė vangiai dalyvauja investicijų pritraukimo procese. Miesto valdžia nesugeba kurti draugiškos verslui aplinkos, be to nemotyvuotais sprendimais ir biurokratinėmis kliūtimis apsunkina vietinių mažų ir vidutinių įmonių galimybes. Siekdami pabudinti miestiečių verslininkystės potencialą ir sukurti gyvuojančią verslo ekosistemą, mes siūlome:

 • Skatinti ir padėti vystyti kūrybinių industrijų, sveikatos paslaugų ir kitus klasterius Kaune.
 • Kartu su Kauno rajono savivaldybe ir „Investuok Lietuvoje“ sukurti ir įgyvendinti bendrą regiono investicijų pritraukimo strategiją.
 • Įgyvendinti daugiau viešosios ir privačios partnerystės iniciatyvų.

Logistinis centras tarp Rytų ir Vakarų:

Antras pagal dydį Lietuvos miestas turintis unikalią sausumos, oro ir geležinkelio transporto jungtis gali  tapti neginčijamu strateginiu šalies transporto ir logistikos centru. Tačiau pastebimas savivaldybės neprofesionalumas ir aplaidumas plėtojant šį logistinį miesto potencialą. Siekdami paskatinti infrastruktūrinius pokyčius mieste, mes siūlome:

 • Sukurti ir plėtoti oro, kelių ir geležinkelio krovininio transporto sankirtos infrastruktūrą.
 • Užtikrinti sklandų „Rail Baltica 2“ projekto įgyvendinimą miesto teritorijoje ir vėžės aptarnavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą.
 • Kartu su Kauno rajono savivaldybe ir LR Susisiekimo ministerija inicijuoti Kauno oro uosto plėtrą.

Startuolių skatinimas:

Savivaldybė per mažai dėmesio skiria naujų verslo iniciatyvų skatinimui: pagalba verslui tarsi imituojama, per mažai bendradarbiaujama su vietos universitetais. Todėl siūlome:

 • Kauno mieste norintiems kurti verslą sukurti paslaugų, lengvatų, konsultacijų ir kitų priemonių paketą – „Startuolio portfelį“.
 • Reguliariai didinti savivaldybės investicijas į smulkaus verslo skatinimo programą.
 • Inovatyvaus verslo plėtrai pritaikyti buvusios aviacijos gamyklos teritoriją Aleksote.

Budinkim Kauną – miestas taps SVEIKAS!

Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas:

Didelė dalis Kauno miesto gyventojų – nuo vaikų iki senjorų – norėtų aktyviai judėti ir stiprinti savo sveikatą, tačiau Kauno mieste trūksta tam pritaikytos infrastruktūros. Todėl, siekdami skatinti miestiečių fizinį aktyvumą, siūlome:

 • Įdiegti vaikų popamokinės veiklos krepšelių sistemą, skatinant privačią iniciatyvą, kuo daugiau vaikų užimant sporto veikla.
 • Remti idėjas leidžiančias miestiečių sveikatinimo poreikiams panaudoti savivaldybei priklausančias erdves: stadionus, sales, parkus, aikštes ir kt.
 • Skatinti verslą kurti sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą mieste.

Sveikatos sutrikimų prevencija:

Šiuo metu sveikatos sistema orientuota ne į sveikatos sutrikimų prevenciją, bet į jų gydymą.  Šiam tikslui skirtų lėšų dalis galėtų būti  nukreipta miestiečių sveikatos stiprinimui. Siūlome:

 • Patvirtinti vieningą Kauno sveikatos ir sporto strategiją.
 • Formuoti geros fizinės ir psichikos sveikatos naudos sau suvokimą
 • Skatinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) , savo veiklą vykdančių sporto ir sveikatos srityse, aktyvumą.

Gydymo įstaigų ir miestiečių bendradarbiavimas

Gyventojų apklausos rodo, kad didelė dalis miestiečių nėra patenkinti sveikatos priežiūros įstaigų atliekamu darbu. Esame įsitikinę, kad galimas visavertis bendradarbiavimas tarp miestiečių ir sveikatos priežiūros įstaigų, todėl siulome:

 • Stiprinti  savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę.
 • Optimizuoti  profilaktinio sveikatos pasitikrinimo sistemą, tikslu nustatant susirgimus pradinėse stadijose.
 • Remti sveikatos priežiūros įstaigų iniciatyvas leidžiančias gyventojams greičiau patekti pas gydytojus specialistus.

Budinkim Kauną – miestas vėl taps UNIKALUS!

Miesto tapatybės ir unikalumo išnaudojimas

Siekiant išryškinti miesto architektūrinę tapatybę ir unikalumą, būtina išnaudoti miesto prie didžiausių Lietuvos upių potencialą ir sukurti bei įgyvendinti unikalios Kauno fortų sistemos vystymo strategiją, todėl siūlome:

 • Vykdant darnų miesto planavimą ir atveriant paupių erdves miestiečiams, skatinti vandens turizmą ir įkurti vandens sporto šakų bazių ir mažųjų laivų uostų tinklą.
 • Vystyti unikalią Kauno tvirtovę (fortų sistemą) ir išnaudoti vertingą architektūrinį fortų paveldą turizmo skatinimui.
 • Puoselėsime ir atskleisime Kauno senamiesčio ir naujamiesčio architektūrinį lobyną

Saugi, švari ir jauki miesto aplinka

Viešojo saugumo užtikrinimas, miesto „žaliųjų” plotų puoselėjimas ir atsakingas požiūris į mus supančią aplinką lemia tai, ar kauniečiai gyvens mieste, kuriame jauku ir saugu. Siūlome:

 • Sukurti saugią gyvenamą aplinką užtikrinant gatvių, daugiabučių kiemų ir pėsčiųjų takų bei perėjų apšvietimą, vaikų žaidimo aikštelių pakankamumą ir būklę, plėtojant vaizdo stebėsenos sistemas mieste.
 • Užtikrinti miesto “žaliojo rūbo” priežiūros būklę, švaros ir tvarkos palaikymo būklę, įvairių miesto tarnybų darbą tvarkant ir prižiūrint miesto viešąsias ir poilsio erdves.
 • Skatinti gyventojus rūšiuoti buitines atliekas įsitraukti į aplinkos tvarkymą. Įrengti reikiamas gyvūnų vedžiojimo aikšteles ir pakankamą šiukšliadėžių šunų ekskrementams kiekį.

Darnios ir visuomenei tarnaujančios susisiekimo sistema

Miesto susisiekimo sistema privalo tapti saugi ir netarši, o viešojo transporto tinklo paslaugos turi būti organizuojamos atsižvelgiant į miestiečių poreikius. Tam būtina parengti ir įgyvendinti Kauno miesto darnaus mobilumo planą. Siūlome:

 • Suderinti visų transporto rūšių infrastruktūrą, kuri pagerins miestiečių susisiekimo galimybes.
 •  Užtikrinti eismo saugumą plėtojant greičio matuoklių ir eismo stebėjimo tinklą, modernizuojant ir apšviečiant pėsčiųjų perėjas, nesaugias sankryžas ir skatinant eismo kultūros gerinimo programas ir projektus.
 • Vystyti dviračių takų infrastruktūrą, įrengiant dviračių nuomos sistemą, vykdant apšviestų ir saugių pėsčiųjų takų plėtrą.

PRISIJUNK PRIE MŪSŲ Komandos!

ideja

Dalinkis geriausiomis idėjomis vardan Kauno

ideja

Būk aktyviausios Kauno visuomeninės organizacijos dalimi

ideja

Dalyvauk mūsų organizacijos renginiuose