Apie mus

„Vieningas Kaunas“ – viena didžiausių visuomeninių organizacijų, vykdanti visuomeninę veiklą ir vienijanti aktyvius, atsakingus kauniečius, kuriems rūpi Kauno miesto gerovė.

Visuomeninė organizacija savo veiklą pradėjo vykdyti nuo 2010 m. rugsėjo 7 d.

MISIJA

Vienydami geranoriškus ir aktyvius piliečius, realiais darbais geriname Kauno socialinę, kultūrinę bei ekonominę situaciją.

VIZIJA

Atvira ir atsakinga visuomeninė organizacija, kurianti darnią Kauno miesto gerovę.

ORGANIZACIJOS VERTYBĖS

Pilietiškumas – mes aktyviai prisidedame prie geresnės visuomenės kūrimo.

Profesionalumas – mes siekiame progreso pasitelkdami visų sričių praktikus, ekspertus, kurių autoritetas bei patirtis kuria pridėtinę vertę Kaunui.

Atsakomybė – mes jaučiame atsakomybę už savo žodžius ir darbus.

Atvirumas – mes esame atviri pokyčiams, naujovėms ir visiems organizacijos vizijos įgyvendinimo siekiantiems žmonėms.

Unikalumas – mes vertiname kiekvieną narį ir jo idėjas.

STRATEGINIAI TIKSLAI 2019-2023 M.

 • Miestiečių aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas.
 • Dinamiškos ir atviros organizacijos vystymas.
 • Patrauklaus gyventi miesto kūrimas.

UŽDAVINIAI

Miestiečių aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas

 • Kauno organizacijų ir bendruomenių bendradarbiavimo skatinimas.
 • Sąmoningo ir iniciatyvaus žmogaus ugdymas.
 • Aktyvus dalyvavimas savivaldoje.

Dinamiškos ir atviros organizacijos vystymas

 • Organizacijos narių plėtra.
 • Organizacijos komunikacijos stiprinimas.
 • Aktyvi darbo grupių veikla.

Patrauklaus gyventi miesto kūrimas

 • Tvarus, augantis miestas.
 • Miesto įvaizdžio gerinimas.
 • Kokybiškos aplinkos sukūrimas.

SIMBOLIS

 

Ąžuolas simbolizuoja ilgaamžiškumą ir nepalaužiamą stiprybę, todėl tikime, kad šios savybės padės visuomeninei organizacijai „Vieningas Kaunas“ įgyvendinti savo tikslus ir numatytą misiją.

Valdybos nariai:

 1. Visvaldas Matijošaitis – organizacijos valdybos pirmininkas
 2. Andrius Palionis
 3. Prof. Jonas Audėjaitis
 4. Grantas Pažėra
 5. Doc. dr. Visvaldas Varžinskas
 6. Virginija Rupainienė
 7. Benjaminas Želvys
 8. Raimondas Krištaponis

Visuomeninė organizacija „Vieningas Kaunas“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas:

 • rūpintis Kauno miesto gerove, spręsti su savivalda susijusias problemas ir kurti geresnį Kauną.
 • suteikti galimybę miesto bendruomenės nariams, savo sričių profesionalams, dirbti kartu Kauno miesto labui.
 • dalyvauti tvarkant įstatymų nustatytus savivaldybių vietos reikalus.
 • siekti konstruktyvios partnerystės tarp miestiečių ir valdžios.
 • ieškoti ir išgryninti geriausius kandidatus į Kauno miesto savivaldybės tarybą.
 • remti kandidatus į Savivaldybės tarybą.

Visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ įstatai

 

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO „VIENINGAS KAUNAS“ 2019–2023 M.  PRIORITETAI

Prieš ketverius metus „Vieningo Kauno“ komanda savo programoje kėlė tikslą – „Budinkim Kauną“. Niekas nedrįs ginčytis, kad kelis dešimtmečius snaudęs miestas aktyvių miestiečių, investuojančio verslo dėka pabudo! Ketverius metus gyvenome apsupti „Kaunas tvarkosi“ ženklais.

Miestą pabudinę ir miesto bendruomenę, verslą uždegę pozityvumu, tikime, kad dabar atėjo laikas Kauno augimui.

Tam, kad mūsų visų vizija – Kaunas LAISVAS, ŠVIESUS, SVEIKAS, KLESTINTIS ir UNIKALUS – taptų tikrove, vieningai įsipareigojame kauniečiams įgyvendinti šią mūsų rinkiminę programą.

AUGANTIS KAUNAS – ŠVIESUS MIESTAS!

Kultūros iniciatyvų ir gyventojų aktyvumo skatinimas

Kauno tapimas Europos kultūros sostine 2022, gausėjantis kultūros renginių skaičius, gyventojų pamėgtos kultūros įstaigos ir festivaliai rodo, kad miestiečiai yra kūrybingi ir iniciatyvūs. Todėl įsipareigojame:

 • Sėkmingai ir skaidriai įgyvendinti Kauno – Europos kultūros sostinės 2022 programą.
 • Remti kūrybines iniciatyvas toliau įgyvendinant programas „Kauno akcentai“ ir „Iniciatyvos Kaunui“.
 • Užtikrinti savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybę.

Švietimo paslaugų kokybės gerinimas

Siekiant užtikrinti kuo geresnę švietimo paslaugų kokybę optimizuojamas mokyklų tinklas, plečiamas ikimokyklinių įstaigų tinklas. Tik kūrybingumą ugdančioje aplinkoje užaugęs ir gyvenantis žmogus gebės kurti ir būti sumanios visuomenės dalis. Todėl įsipareigojame:

 • Tęsti pradėtą Kauno miesto mokyklų ir darželių infrastruktūros ir materialinės bazės gerinimą.
 • Pritraukti ir motyvuoti kompetentingus pedagogus ir mokyklų vadovus siekiant, kad Mokytojo profesija Kaune taptų prestižine.
 • Reformuoti neformalaus ugdymo sistemą Kaune, sprendžiant vaikų popamokinio užimtumo problemą.

Kaunas – akademinis miestas

Neatsiejama miesto dalis – profesūra ir studentai. Tik nuolat tobulėjantis žmogus geba kurti, drąsiai priimti iššūkius ir prisidėti prie miesto bei visuomenės klestėjimo. Todėl įsipareigojame:

 • Stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir Kauno universitetų.
 • Skatinti kauniečių mokymąsi visą gyvenimą.
 • Siekti, kad Kaunas taptų Nr. 1 pasirinkimu studijuoti ar siekti mokslininko karjeros.

AUGANTIS KAUNAS – LAISVAS MIESTAS!

Efektyvus miesto valdymas

Efektyvinant miesto valdymą privaloma tęsti pažangios vadybos diegimą ir nuolat peržiūrėti vykstančius procesus. Taip Kaunas taps laisvas nuo biurokratizmo. Todėl įsipareigojame:

 • Toliau didinti savivaldybės darbuotojų kompetenciją ir teikiamų paslaugų kokybę bei jų prieinamumą.
 • Vystyti pažangią vadybą viešojo sektoriaus valdyme (veiklos rodikliai, projektų valdymas, atskaitomybė).
 • Sėkmingai vystant „Mano Kaunas“ projektą plėsti viešųjų paslaugų prieinamumą miestiečiams vieno langelio principu.

Atvirumo ir skaidrumo didinimas

Depolitizavus miesto ir jo įmonių veiklą privalu siekti pritraukti ambicingus vadovus ir užtikrinti skaidrumą įmonių veikloje. Todėl mes įsipareigojame:

 • Tęsti viešųjų pirkimų bei miesto finansinių rodiklių viešinimą ir skaidrumą.
 • Didinti savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymo profesionalumą.
 • Stiprinti visuomeninių komisijų, grupių įtraukimą į aktualių miesto klausimų sprendimą.
 • Skaitmenizuoti ir atverti savivaldybės ir jos įstaigų paslaugų duomenis.

Bendruomeniškumo ir savivaldos vystymas

Kasmet mieste atsiranda vis daugiau iniciatyvų. Jų sėkmingas įgyvendinimas praturtina miestiečių gyvenimą. Todėl mes sieksime:

 • Įtraukti pasaulio kauniečius kurti ir veikti Kaunui.
 • Remti akademinės, kultūros ir verslo bendruomenių iniciatyvas miestiečiams.

AUGANTIS KAUNAS – KLESTINTIS MIESTAS!

Draugiška verslui ir investicijoms aplinka

Sumažinus ir paspartinus nuo miesto priklausančias biurokratines procedūras, proaktyviai pritraukiant investuotojus, skatinant verslumą mieste sukūrėme prielaidas Kaunui tapti viena patraukliausių vietų Lietuvos ir užsienio investuotojams. Todėl įsipareigojame:

 • Skatinti aukštos pridėtinės vertės verslo kūrimąsi mieste.
 • Stiprinti sėkmingą „Kaunas IN“ veiklą, formuojant Kauno, kaip patraukliausio regiono, įvaizdį.
 • Įgyvendinti viešosios ir privačios partnerystės iniciatyvas.
 • Sukurti Kauno mieste paslaugų paketą investuotojų ir darbuotojų iš užsienio šeimoms.
 • Toliau vystyti „Kauno Startuolių“ programą.

Kaunas – Lietuvos logistinis centras

Kaunas turi unikalias sausumos, oro ir geležinkelio transporto jungtis, todėl gali  tapti neginčijamu strateginiu šalies transporto ir logistikos centru. Kad taip įvyktų, turime užtikrinti miesto teritorijoje vykstančių stambių infrastruktūrinių projektų sėkmingą ir greitą įgyvendinimą. Todėl įsipareigojame:

 • Bendradarbiaujant su Lietuvos automobilių kelių direkcija ir LR Vyriausybe sėkmingai įgyvendinti Islandijos plento rekonstrukciją.
 • Bendradarbiaujant su „Lietuvos geležinkeliais“ tęsti sklandų „Rail Baltica 2“ projekto įgyvendinimą miesto teritorijoje.
 • Skatinti tarptautinio Kauno oro uosto augimą. Gerinti susisiekimą tarp Kauno oro uosto ir miesto.

AUGANTIS KAUNAS – SVEIKAS MIESTAS!

Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas ir naudojimas

Kadangi mažas fizinis aktyvumas yra viena iš pagrindinių ligų priežasčių, per paskutinius metus buvo atlikta ir vykdoma eilė sporto infrastruktūros įrengimo darbų. Turime pasiekti, kad kauniečiai ja aktyviai naudotųsi. Todėl siekdami skatinti miestiečių fizinį aktyvumą įsipareigojame:

 • Įdiegti vaikų popamokinės veiklos krepšelių sistemą ir skatinti privačią iniciatyvą, kad kuo daugiau vaikų užsiimtų sporto veikla.
 • Skatinti miestiečius naudotis sukurta sporto infrastruktūra, stadionais, salėmis, parkais ir kt. Tęsti „Judėk sveikai“ iniciatyvą.
 • Sėkmingai įgyvendinti didžiuosius Kauno miesto sporto objektų projektus: S. Dariaus ir S. Girėno stadionas, Lampėdžių irklavimo bazė, Kauno sporto halė, Lengvosios atletikos maniežas, Ledo arena ir kt.

Kauno miesto gyventojų sveikatinimas

Daugelis gydymo įstaigų ir miestiečių vis dar daugiau dėmesio skiria gydymui nei sveikatinimui ir sutrikimų prevencijai, o susidūrę su sveikatos problemomis skundžiasi prastu paslaugų prieinamumu ir netinkama kokybe. Todėl mes įsipareigojame:

 • Skatinti sveiką miestiečių gyvenseną įgyvendinant prevencines programas.
 • Didinti VšĮ Kauno miesto poliklinikos, Kauno visuomenės sveikatos biuro ir kitų savivaldybės sveikatos įstaigų paslaugų kokybę bei gerinti jų prieinamumą.

Socialinės atskirties mažinimas

Socialinės atskirties problemos vis dar kankina mūsų valstybę. Per paskutinius metus inicijavome daug pokyčių socialinėje sferoje mieste, siekdami mažinti socialinę atskirtį ir didinti reikiamų paslaugų prieinamumą. Tačiau tai išlieka vienu didžiausių iššūkių, todėl įsipareigojame:

 • Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir spektrą, stiprinant savivaldybės įstaigų ir NVO sektoriaus veiklas.
 • Tęsti vaikų globos įstaigų reformą ir skatinti kauniečius tapti globėjais.
 • Sukurti Kauno senjorams orią gyvenimo aplinką: užtikrinti socialinį užimtumą, kultūrinį aktyvumą ir sveikatinimą.
 • Tęsti infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems darbus Kauno mieste ir remti iniciatyvas, kurios skatina neįgaliųjų integraciją į visuomenę.

AUGANTIS KAUNAS – UNIKALUS MIESTAS!

Miesto tapatybės ir unikalumo puoselėjimas

Kauno miestas turi unikalią gamtinę ir architektūrinę tapatybę. Siekiant išsaugoti, išryškinti ir auginti jo unikalumą, turime puoselėti vertingą paveldą bei unikalią gamtinę aplinką. Todėl įsipareigojame:

 • Bendradarbiauti ir įgyvendinti bendras turizmo plėtros iniciatyvas su viešbučių ir turizmo paslaugų sektoriumi.
 • Atverti paupių erdves miestiečiams, sukuriant tinkamą laisvalaikio ir susisiekimo infrastruktūrą. Sėkmingai užbaigti pradėtus Kauno marių uosto ir Lampėdžių irklavimo bazės projektus.
 • Įveiklinti ir atverti miesto bendruomenei ir turistams unikalią Kauno tvirtovę (fortų sistemą) ir išnaudoti vertingą architektūrinį fortų paveldą turizmo skatinimui.
 • Sėkmingai įgyvendinti Kauno modernistinės architektūros pastatų patekimą į UNESCO paveldo sąrašą ir užtikrinti šių pastatų panaudojimą. Įveiklinti S. Dariaus ir S. Girėno oro uostą.
 • Tęsdami sėkmingą Kauno paveldotvarkos programą toliau puoselėti ir atskleisti Kauno senamiesčio ir Žaliakalnio architektūrinį ir gamtinį lobyną.

Saugi, švari ir jauki miesto aplinka

 Laisvalaikiui pritaikyta, švari ir saugi aplinka itin svarbi kiekvienam miestiečiui kalbant apie gyvenimo kokybę mieste. Todėl mes įsipareigojame:

 • Toliau rekonstruoti ir prižiūrėti parkus, kad jie taptų pagrindinėmis miestiečių laisvalaikio erdvėmis.
 • Sukurti saugią gyvenamą aplinką užtikrinant daugiabučių kiemų ir pėsčiųjų takų apšvietimą, bei plėtoti vaizdo stebėsenos sistemas mieste.
 • Vystyti atliekų rūšiavimo infrastruktūrą ir skatinti gyventojus rūšiuoti buitines atliekas.

Darni ir moderni susisiekimo sistema

Patogus ir draugiškas aplinkai judėjimas mieste – tikslas ir iššūkis daugeliui Europos miestų. Miesto susisiekimo sistema privalo tapti saugi ir patogi. Miestas turi tapti vis draugiškesnis pėstiesiems, dviračiams ir viešajam transportui. Todėl įsipareigojame:

 • Paruošti Kauno miesto Darnaus judumo planą ir įgyvendinti numatytas priemones. Įgyvendinti eismo saugumo programą.
 • Tobulinti viešojo transporto sistemą ir gerinti transporto priemonių kokybę, didinant miestiečių susisiekimo galimybes.
 • Spręsti parkavimo ir visuomeninės paskirties objektų pasiekiamumo problemas.
 • Toliau vystyti sėkmingus „Like Bike“ ir dviračių dalijimosi sistemos projektus, vystyti ir plėsti dviračių takų infrastruktūrą.

PRISIJUNK PRIE MŪSŲ Komandos!

ideja

Dalinkis geriausiomis idėjomis vardan Kauno

ideja

Būk aktyviausios Kauno visuomeninės organizacijos dalimi

ideja

Dalyvauk mūsų organizacijos renginiuose