Centralizuoti pirkimai

Daug metų įvairias paslaugas miestas ir jo įmonės pirkdavo atskirai. Iškėlėme tikslą, kad visi pirkimai taptų centralizuoti ir paslaugos, pavyzdžiui, elektros, būtų perkamos bendrai. Į elektros pirkimo konkursą įtraukėme visas savivaldybės kontroliuojamas įstaigas, o tai leido pasiekti kur kas geresnes kainas.