• Virginijus Visockis

Vieningas Kaunas

„Vieningas Kaunas“ – viena didžiausių visuomeninių organizacijų,  vykdanti visuomeninę veiklą ir vienijanti aktyvius, atsakingus kauniečius, kuriems rūpi Kauno miesto gerovė.

Visuomeninė organizacija savo veiklą pradėjo vykdyti nuo 2010 m. rugsėjo 7 d.

Ąžuolo lapasMISIJA

Vienydami geranoriškus ir aktyvius piliečius, realiais darbais geriname Kauno socialinę, kultūrinę bei ekonominę situaciją.

Ąžuolo lapasVIZIJA

Atvira ir atsakinga visuomeninė organizacija, kurianti darnią Kauno miesto gerovę.

Ąžuolo lapasORGANIZACIJOS VERTYBĖS

Pilietiškumas - mes aktyviai prisidedame prie geresnės visuomenės kūrimo.

Profesionalumas - mes siekiame progreso pasitelkdami visų sričių praktikus, ekspertus, kurių autoritetas bei patirtis kuria pridėtinę vertę Kaunui.

Atsakomybė – mes jaučiame atsakomybę už savo žodžius ir darbus.

Atvirumas – mes esame atviri pokyčiams, naujovėms ir visiems organizacijos vizijos įgyvendinimo siekiantiems žmonėms.

Unikalumas – mes vertiname kiekvieną narį ir jo idėjas.

Ąžuolo lapasSTRATEGINIAI TIKSLAI 2016-2020 m.

1. Miestiečių aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas.

2. Dinamiškos ir atviros organizacijos vystymas.

3. Patrauklaus gyventi miesto kūrimas.

Ąžuolo lapasUŽDAVINIAI

Miestiečių aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas

1. Kauno organizacijų ir bendruomenių bendradarbiavimo skatinimas.

2. Sąmoningo ir iniciatyvaus žmogaus ugdymas.

3. Aktyvus dalyvavimas savivaldoje.

Dinamiškos ir atviros organizacijos vystymas

4. Organizacijos narių plėtra.

5. Organizacijos komunikacijos stiprinimas.

6. Aktyvi darbo grupių veikla.

Patrauklaus gyventi miesto kūrimas

7. Tvarus, augantis miestas.

8. Miesto įvaizdžio gerinimas.

9. Kokybiškos aplinkos sukūrimas.

Ąžuolo lapasSIMBOLIS

Ąžuolas simbolizuoja ilgaamžiškumą ir nepalaužiamą  stiprybę, todėl tikime, kad šios savybės padės visuomeninei organizacijai „Vieningas Kaunas“ įgyvendinti savo tikslus ir numatytą misiją.

vieningo-kauno-4-metu-ataskaita

“Vieningas Kaunas” kviečia

Pranešimai el. paštu apie artimiausias “Vieningo Kauno” iniciatyvas

Turite idėjų ir pasiūlymų?